Skålar och fat

Nina och Eli Keller

keramik; bruksföremål och skulpturer